3/23/2015

Freedom is never given, it is won.

This week, I really can't put my thoughts into words. So I will just give you a poem that I wrote the other day. I originally wrote it in Finnish so I will add the Finnish version here too.

Thank you. I wish you all have a week full of thoughts.

"Modern day citizen,                                                             "Nykypäivän kansalainen,
meaning of life to be a workaholic.                                      elämäntarkoitus työnarkomaanius.
In the black and white world,                                               Mustavalkomaailmassa,
just a society's object.                                                           yhteiskunnan objektina.
View of life comes from work ethics,                                    Elämänkatsomus on työmoraali
The destination is burn out.                                                  Päämääränä burn out.

Here authenticity is far away from a profit,                        On täällä aitous kaukana ansiosta,
truth is something supernatural.                                          totuus jotain yliluonnollista. 
Even if the mind was free,                                                   Ja vaikka mieletään olisi vapaa,
it would be in the collar of an assembly line.                          on se liukuhihnan pannassa.

Inefficiency is the largest of the sins,                                   Tehottomuus perisynneistä suurin,
show some humanity, it will be simplified.                          vähääkään inhimillisyyttä,
                                                                                             se yksinkertaistetaan.

Maybe one day,                                                                   Ehkä jonakin päivänä,
the society will give away,                                                   yhteiskunta luopuu,  
the floats around the nation.                                               koko kansakunnan kellukkeista.
And will understand,                                                           Ja ymmärtää,
it's not really living                                                             ei se ole elämistä,
to be in the straitjacket of orderliness."                             olla järjestelmällisyyden
                                                                                            pakkopaidassa."No comments:

Post a Comment